Podmínky a ujednání užívání služby My.Sale

Podmínky a ujednání užívání služby My.Sale
(dále jen „Podmínky užívání“)

1. Obecné podmínky užívání Služby My.Sale

Definice pojmů

Poskytovatel – Společnost My.Sale Group SE IČ: 051 50 612, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1739 (dále také jako "My.Sale"), která je provozovatelem domény mysale-app.com a mobilní aplikace MySale pro operační systémy Android a iOS.

Uživatel – zaregistrovaný uživatel služeb My.Sale, který splňuje podmínky užívání služeb My.Sale.

Obchodní partner – podnik nabízející zvýhodněné zboží či služby prostřednictvím služby My.Sale

Služba/y My.Sale – veškeré služby nabízené Uživatelům v rámci domény mysale-app.com vytvořené pro operační systémy Android a iOS.

Účet uživatele – internetový účet Uživatele na www.mysale-app.com. Uživatel se do Účtu uživatele přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů z registrace ve Službě My.Sale (e-mail, heslo). Prostřednictvím Účtu uživatele zjišťuje Uživatel informace veškeré informace o odměnách a transakcích souvisejících se Službou My.Sale.

Propagační kód – šestimístný propagační kód, který je Uživateli přidělený po dokončení registrace ve Službě My.Sale. Propagační kód je dostupný prostřednictvím Slyžby My.Sale a Účtu uživatele.

Transakce – koupě konkrétního zboží či služby Partnera prostřednictvím Služby My.Sale na základě vygenerovaného slevového QR kupónu

Zaúčtovaná transakce – Transakce uložená personálem Partnera do databáze My.Sale Group SE.

Obrat – celková útrata Uživatele při uplatňování slevového QR kupónu na zboží či služby Partnera zveřejněné v aplikaci My.Sale.

Podmínky užívání stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi společností My.Sale Group SE jakožto Poskytovatelem a provozovatelem Služby My.Sale a Uživatelem Služby My.Sale. Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci v systému My.Sale souhlas s těmito Podmínkami užívání:

1.2 Souhlas s poskytnutím údajů pro registraci a podmínky registrace:

Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje Uživatel souhlas s evidencí veškerých údajů (vč. osobních) uvedených v registračním formuláři a formulářích dostupných po registraci v databázi provozované společností My.Sale Group SE (dále rovněž „Správce“). Osobní údaje poskytnuté Správci budou využívány výhradně pro účely použití v rámci systému Služeb My.Sale.

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu registračního formuláře a obsahuje:

Ochrana osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „Zákon“). Jakékoliv další nakládání s výše uvedenými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu Uživatele. Uživatel má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Uživatel má právo kdykoliv požádat o vymazání údajů z databáze systému zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@monjour.cz. Údaje může Uživatel také sám editovat či mazat v adekvátní sekci po přihlášení ke svému profilu.

2. Podmínky ochrany osobních údajů

2.1 Jaké informace jakožto Poskytovatel služeb shromažďujeme:

V okamžiku, kdy si založíte profil, automaticky začneme sledovat určité informace jako Vaši IP adresu a emailovou adresu. Můžeme pro účely správy systému sbírat informace o Vašem počítači včetně Vaší IP adresy, operačního systému a typu vyhledávače. Toto jsou pouze statistické informace o uživatelových vyhledávacích krocích a schématech, které neidentifikují jednotlivce.

Naše stránka používá cookies pro účely rozlišení jednotlivých uživatelů naší stránky. Toto nám pomáhá poskytnout Vám lepší služby při vyhledávání na našem serveru, stejně tak jako nám to pomáhá ke zlepšování našich stránek. Vezměte prosím na vědomí, že je možné vypnout nastavení cookies, které se ukládají ve Vašem počítači změnou v nastavení výchozího prohlížeče. Na druhou stranu pak v tomto případě může dojít k tomu, že webová stránka nebude fungovat správně a některé funkce na ní nebudou dostupné z důvodu vypnutí cookies.

2.2 Kde jsou osobní informace uloženy:

Jsme globální služba, která funguje na serverech umístěných v řadě zemí světa. Pokud žijete v zemi, která má zákony chránící data, ukládání Vaši osobních dat Vám nemusí poskytnout stejnou ochranu, jakou požíváte ve státě Vašeho bydliště. Předložením Vašich osobních informací, nebo vylepšením servisu, který používáte, nebo používáním dostupných aplikací, souhlasíte s přeložením Vašich osobních informací a ukládáním a zpracováním Vašich osobních informací ve všech zemích.

2.3 Jak informace používáme:

Neprodáváme ani nepronajímáme třetí straně žádné osobní informace o Vás. Zveřejňujeme pouze souhrnné neosobní informace určené k marketingu a propagačním účelům. To znamená, že nezveřejňujeme žádné informace, které by mohly vést k Vaší identifikaci.

Můžeme sdílet souhrnné informace, které zahrnují Vaše osobní údaje (avšak pouze ta která Vás neidentifikují přímo) spolu s informacemi obsahujícími přihlašovací údaje, s třetí stranou v případě, že jsou tyto informace poskytovány z důvodu průmyslové analýzy a demografického profilování pro určení cílené reklamy o dalších produktech a službách.

Zejména pak ve vztahu k cílené reklamě využíváme třetí strany - reklamní společnosti k poskytování reklam když navštívíte naši stránku. Tyto reklamní společnosti mohou použít informace o Vaší návštěvě naší stránky a dalších stránek k personalizaci reklamy o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem.

2.4 Jak chráníme Vaše osobní údaje

Používáme přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti Vaši osobních údajů jako zabezpečení serveru použití firewallů. Naši techničtí experti vynakládají veškeré úsilí k zajištění bezpečného používání stránky.

Během přijímání přiměřených opatření proti možným porušením bezpečnosti naší webové stránky, členská databáze a záznamy na naší stránce nebo na internetu je v bezpečí, avšak nemůžeme zaručit, že nedojde k neoprávněnému přístupu, napadení, ztrátě dat nebo k jinému porušení, které může nastat. Nabádáme Vás tedy k učinění opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů (včetně hesla) a k odhlašování se z účtu po ukončení používání naší stránky.

Nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů během jejich přenosu na naši stránku, každý přenos s sebou nese určitou míru rizika. V okamžiku, kdy získáme Vaše údaje, disponujeme mechanismem zabraňujícím neoprávněnému přístupu.

Odpovědnost za bezpečí Vašeho hesla je na Vás. Neměli byste zveřejňovat Vašeho heslo žádné třetí straně ani toto heslo s třetí stranou sdílet. V případě, že heslo ztratíte nebo jej sdělíte třetí osobě, Vaše osobní údaje mohou být ohroženy. Přenos dat přes internetovou síť nemůže být zcela zabezpečen. Přestože děláme maximum k ochraně osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost přenosu dat na naši stránku, každý takový přenos je na Vaše nebezpečí.

V momentě, kdy získáme Vaše informace, použijeme přísný postup a zabezpečovací funkce k prevenci neoprávněného přístupu.

2.5 Jaká jsou Vaše práva:

Můžete kdykoliv zrevidovat a posoudit Vaše profilové informace. Jakmile se zaregistrujete, můžete posoudit a změnit Vaše osobní údaje či Vaše heslo.

V případě jakékoliv změny údajů Vás žádáme o jejich okamžitou aktualizaci přihlášením do systému a následováním návodu. Důrazně doporučujeme pravidelně měnit Vaše heslo ke snížení rizika neoprávněného přístupu do Vašeho účtu.

Uživatelé určité jurisdikce v souladu s platným právem, jsou oprávněni požadovat přístup k osobním údajům o sobě žádostí o kopii informace, kterou máme u nás uloženou (za tuto kopii, pokud to platné právo umožňuje, můžeme účtovat poplatek).

I po odstranění informací na Vašem profilu mohou být kopie těchto informací stále zobrazitelné nebo přístupné na Internetu v rozsahu, ve kterém byly tyto informace sdíleny s ostatními, případně mohou být zobrazitelné i kopie dat nebo uložených informací ostatních uživatelův rozsahu v jakém byly tyto informace sdíleny s vyhledávačem. Tyto skutečnosti nemůžeme kontrolovat, tudíž ani za ně nepřijímáme odpovědnost. Pokud poskytnete aplikaci nebo webové stránce třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, mohou tyto údaje uchovat v rozsahu svých obchodních podmínek a v rámci ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.

2.6 Změny ochrany osobních údajů:

Tyto podmínky ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit či aktualizovat, proto Vás žádáme o jejich pravidelné prohlížení. Můžeme poskytnout další formy upozornění na změny či aktualizace, a to vhodnou formou za daných okolností. Pokračováním v užívání naší webové stránky a aplikace souhlasíte s úpravami a aktualizacemi podmínek ochrany osobních údajů.

3. Systém odměňování

3.1 Odměňování

3.2 Sledování vlastního obratu Uživatele a Reklamace

3.3 Vyplácení odměny

3.4 Karta pro vyplácení odměny

4. Závěrečná ustanovení